Announcement

Collapse
No announcement yet.

Privacy Policy

Collapse

Personvernvilkår

NorCan.no driftes av norcan. Vilkårene beskrevet i denne erklæringen gjelder for NorCan.no og tilknyttede tjenester.


1. Databehandlingsansvarlig og kontakt.

Norcan samler inn personopplysninger som beskrevet i denne erklæring. Dette er for å gi en god tjeneste til våre brukere.

All data lagres kryptert.

Har du spørsmål om personopplysninger, ønsker fjerning eller lignende kan du kontakte oss på:

epost: norcan@norcan.no


2. Formål

Følgende personvernsopplysninger blir lagret og med følgende formål.

2.1: For tilgang til profil: E-postadresse, passord-hash.

2.2: For å behandle din kommunikasjon med serveren: IP-adresse, Nettleser

2.3: For å sende deg oppdateringer hvis du har bedt om dette: E-postadresse


3. Rettigheter

Du har flere rettigheter ifølge personopplysningsloven. Om du ønsker å benytte deg av disse må du kontakte oss.

Her er noen av hovedrettighetene dine:

3.1: Rett til innsyn: Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har lagret, og at disse utleveres i rimelig tid.

3.2: Rett til å bli glemt: Du har rett til å kreve at vi fjerner dine personopplysninger, og at dette skjer innen rimelig tid.

3.3: Rett til trekke sammtykke til lagring av personopplysninger: Du har rett til å ombestemme deg og trekke ditt samtykke til lagring.

Det finnes flere unntak. Det er feks mulig at det ikke gies innsyn i opplysninger av hesyn til andres rettigheter og personvern,

eller når andre lovkrav til lagringstid m.m er i konflikt med ditt ønske om sletting.

Av hensyn til kontinuitet på diskusjoner på forumet, sletter vi ikke brukere/poster. Men ved ønske/krav om sletting, vil ditt brukernavn og poster anonymiseres.


4. Adgang til personopplysninger.

Dine personopplysninger er kun synlig for NorCan.no's administratorer.


5. Klager

Hvis du har klager på vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på epost. Du har også rett til å klage til datatilsynet: Datatilsynet


Working...
X